• Her bliver I del af en erhvervsklynge, der arbejder med recycling på øverste niveau og i stor skala
  • Let at etablere sig - smidig myndighedsgodkendelse og kommunal opbakning til RECYCLING CITY
  • Adgang til internationale markeder
  • Adgang til viden og kompetencer
  • Optimal infrastruktur til lands, til vands og i luften
  • Globalt fokus på værdistrømme inden for affald / sikring af supply chain
  • Placering i et foregangsland med et grønt image
  • Support til opskalering og udvikling

Vi har et partnerskab og en holdning til, at det her kan og vil vi. Sammen finder vi konkrete løsninger på samfundets udfordringer med affald og spild.