I Recycling City tager vi ansvar for en korrekt håndtering af udtjent udstyr og produkter og omdanner affaldsmaterialer til nye råvarer og produkter. Det gælder materialer som stål, glasfiber, beton, plastik, elektronikskrot osv. Med denne indsats bidrager vi til at reducere verdens forbrug af råstoffer ved at øge andelen af genanvendte materialer, samtidig med at vi skaber sorte tal på bundlinjen. Og det sker under de højeste standarder for miljø, klima og arbejdsmiljø. Læs mere!

Recycling City er et strategisk samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, Port of Frederikshavn og Erhvervshus Nord. Projektet er støttet af EU's Regionalfond.