Recycling City er et klynge-samarbejde mellem virksomheder i Frederikshavn Kommune, der beskæftiger sig med recycling i bred forstand lige fra genbrug af it-udstyr, oparbejdning af affald fra fødevareindustrien til genanvendelse af materialer fra ophugning af skibe og offshore-anlæg.

Recycling er kendetegnet af værdikæder, hvor mange virksomheder har en rolle i at forædle affald til nye materialer og produkter - indsamling, transport, forarbejdning, afsætning m.v. Vi har fokus på at fylde disse værdikæder ud, så recycling-processen bliver en succes. Når der er tomme pladser eller flaskehalse i værdikæderne, søger vi at tiltrække relevante virksomheder, iværksættere og investorer.