Recycling City handler om at genbruge affald til nye råvarer og produkter og derved reducere udvindingen af nye råstoffer og udledningen af CO2 på globalt plan. Her kan du læse mere om drivkraften bag Recycling City. 

Siden den industrielle revolution har verdens virksomheder hovedsageligt produceret efter en lineær tankegang: Vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider væk. Denne lineære økonomi har skabt en betydelig velstand i verden, men har samtidig resulteret i et stort overtræk på klodens ressourcer. 

Det ville kræve tre kloder, hvis alle skulle leve, som vi gør i Danmark. Allerede i dag tager det naturen lidt over halvandet år at genopbygge, hvad verdens befolkning forbruger af ressourcer på ét enkelt år. Derfor bliver vi nødt til at gentænke vores måde at forbruge på. Vi har ingen tid at spilde, for verdens befolkning vil vokse fra syv milliarder i dag til ca. ti milliarder i 2050. Samtidig vokser den globale middelklasse og dermed forbruget af varer og tjenesteydelser. 

Det er derfor tid til at transformere den lineære økonomi til en cirkulær økonomi. En økonomi hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløb og udnytter deres værdi så længe som muligt. Det, der tidligere var affald, skal i langt højere grad fungere som værdifulde input i nye produkter. 

I projektet Recycling City er det netop ambitionen at være med til at reducere klimabelastningen, samtidig med at vi skaber lokal vækst og arbejdspladser via en kommerciel, bæredygtig tilgang til recycling. 

Recycling City skal være den ledende internationale samarbejdsplatform, som indenfor recycling området viser, hvordan erhvervslivet kan leve op til sit samfundsansvar ved at reducere affaldsmængderne og miljøbelastningen samtidigt med at der drives en god forretning. Vi kalder det bæredygtig business. 

Målet med Recycling City er at bygge videre på det lokale erhvervslivs styrkepositioner og skabe nye erhvervsøkonomier, forankret i grønne forretningsmodeller.