Danmark er et internationalt foregangsland inden for vedvarende energi og beskyttelse af klimaet. I det nordlige Danmark er Frederikshavn centrum for Recycling City, hvor vi arbejder strategisk med verdens værdistrømme af affald, og omdanner dem til nye højværdi-råvarer og produkter.

Frederikshavn Kommune blev i 2007 landets første klimakommune og arbejder fokuseret på energioptimeringer, som tiltrækker besøgende fra hele verden. Frederikshavn Kommune arbejder aktivt med bæredygtighed og FN’s 17 Verdensmål. Se kommunens Udviklingsstrategi 2020-2024.

I Frederikshavn findes viljen, samarbejdspartnerne og kapaciteten til at håndtere store mængder affaldsmaterialer. Her finder du fx verdens første specialbyggede site til miljørigtig ophugning af skibe og offshore-installationer.

Skabelsen af Recycling City er således resultatet af en mangeårig strategisk indsats i et godt samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, Port of Frederikshavn og Erhvervshus Nord samt de mange virksomheder, som er aktive inden for recycling. Projektet er støttet af EU's Regionalfond.

I Recycling City tager vi ansvar for en korrekt håndtering af udtjent udstyr og produkter og omdanner affaldsmaterialer til nye råvarer og produkter. Det gælder materialer som stål, glasfiber, beton, plastik, elektronikskrot osv.

Vi samler på de virksomheder, der vil gøre det ordentligt. Den holdning er cementeret af byrådet, og kommunens miljøenhed er gatekeeper på, at recycling i Frederikshavn sker under de højeste standarder for miljø, klima og arbejdsmiljø.

Download præsentation