Cirkulær økonomi er fundamentet for Recycling City. I cirkulær økonomi indgår produkter og deres indholdsstoffer i kontinuerlige kredsløb. “End-of-life”-konceptet er erstattet af genbrug og genanvendelse, så produkterne bruges flere gange eller materialerne bliver brugt i nye produkter – igen og igen.

Skadelige indholdsstoffer er elimineret, og al produktion er baseret på vedvarende energi. I cirkulær økonomi er der altså ingen ressourcer, der går tabt, og materialerne bevarer deres værdi. 

Cirkulær økonomi er altså en bæredygtig økonomisk model, der sikrer, at vi kan fortsætte med at tænke nyt og stort, uden at det går ud over os selv og planeten. 

Begrebet først for alvor udbredt og internationalt anerkendt gennem Ellen MacArthur Foundation. Ellen MacArthur Foundation har fået udarbejdet flere rapporter, der beregner det økonomiske potentiale ved at omstille til cirkulær økonomi. Alene i EU regner man med at kunne spare 3.400 mia. kroner om året, hvis vi genanvender blot 23% af alt det, vi i dag kalder affald.

En analyse fra Ellen MacArthur Fonden viser, at Danmark i 2035 kan opnå en stigning i BNP på 0,8–1,4 %, tillige med skabelse af, hvad der svarer til yderligere 7.000–13.000 job, 3–7 % reduktion i Danmarks CO2-aftryk, 5–50 % reduktion i forbruget af nye ressourcer for udvalgte materialer, samt en stigning i nettoeksporten på 3–6 %.