Efter års forberedelser er etableringen af Recycling City for alvor en realitet i Frederikshavn, hvor der spås store muligheder for genanvendelse af materialer fra blandt andet platforme.

Det fik stor opmærksomhed, da verdens største skib Pioneering Spirit lagde til på reden ud for Frederikshavn. Med sig havde skibet platformen Tyra Øst, som nu ligger på kajen i Frederikshavn Havn. Men hvorfor er platformen fragtet til Nordjylland? Og hvad er egentlig Recycling City?

- Det strategiske arbejde med at etablere Recycling City begyndte for år tilbage i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune, Port of Frederikshavn og Erhvervshus Nord, fortæller erhvervsdirektør Niels Christensen fra Erhvervshus Nord.

Det hele hænger sammen med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Det lyder måske tørt og kedeligt, men mulighederne for genanvendelse af materialer giver nogle erhvervsmæssige muligheder, som Frederikshavn for alvor har taget fat i.

- Genanvendelse er et erhvervseventyr i milliardklassen, som kan skabe vækst og nye job i meget stor skala. Det er baggrunden for Recycling City, som står for ansvarlig håndtering af udtjent udstyr, og som omdanner de genbrugelige materialer til nye produkter, forklarer Niels Christensen.

Med Recycling City er Frederikshavn med til at reducere verdens forbrug af råstoffer – altså ved at øge andelen af genanvendte materialer.

Vækst til hele Region Nordjylland

Taler vi om vækst, kan verdensmålene virke store og abstrakte – og ukonkrete og svære at omsætte til handlinger. Men i Nordjylland er de blevet håndgribelige. Det handler i høj grad om miljø, men også om at skabe arbejdspladser.

- Recycling City vil skabe vækst og nye arbejdspladser til såvel Frederikshavn som hele Region Nordjylland. Vi har den bedste mulighed for virkelig at få en styrkeposition i Europa. Recycling er en kæmpe erhvervsøkonomi, der nok repræsenterer det største potentielle vækstområde, vi har i Frederikshavn Kommune, mener erhvervsdirektøren.

Så når f.eks. platformen Tyra nu ligger i Frederikshavn, hænger det sammen med et strategisk arbejde med genanvendelse og nye arbejdspladser, vækst og nye muligheder.

Aktørerne på havnen

Målet er at forfølge en fokuseret recycling-strategi, hvor Recycling City går efter at blive cluster for omdannelse af affaldsprodukter til nye råvarer - for det er her, at investeringer og vækstøkonomien ligger inden for bæredygtighed og klima.

- Frederikshavn har ved havnen et godt udgangspunkt for at styrke positionen og et brand som Recycling City. Og så er byen et logistikcentrum med motorvej, havn og færger til og fra Norge og Sverige, siger Niels Christensen.

Han fremhæver, at det blandt andet er lykkedes at tiltrække Modern American Recycling Services (M.A.R.S.), som bliver en primær aktør i recycling-klyngen på Frederikshavn Havn.

Det er M.A.R.S., som har ansvaret for nedbrydningen og genanvendelsen af materialerne fra platformen Tyra. Firmaet har kapacitet til at ophugge 250.000 tons stål om året. I samme miljø ligger Jatob, som har recyclet skibe i mere end 20 år og årligt ophugger ca. 50.000 tons stål.